Imatges per al record

Imatges per al record
Imatges per al record

dijous, 17 d’abril del 2014

Cartografia: Vèrtix geodèsics

Vèrtix geodèsic al Mas de la Marina
Fitxes de l'Istitut Cartogràfic Valencià dels Vèrtix geodèsics del municipi (S'utilitza la denominació de l'ICV:

Articles i estudis: Els Castellars

La Plana des dels Castellars segons Cavanilles
Fosos en los sistemas defensivos del levante ibérico (siglos VIII-II ac.) Autor: Alberto J. Lorrio. Revista d'Arqueologia de Ponent, Núm. 22. 2012. Utilitzeu l'opció cercar dins del document amb la paraula clau "galceran") Llegiu l'article.

Joan Coromines a la Serra

Joan Coromines durant la recollida de materials toponímics i antroponímics
El filòleg caminant: Article de Joan Francesc Mira, publicat al diari Avui el 26 de Març de 2005, on es reprodueix una anécdota succeida durant la visita de Coromines a la Serra. Llegiu l'article,

dimarts, 15 d’abril del 2014

Pastorals del Bisbe Bertrán: De la Predicación


Calze donat pel Bisbe Bertrán a la Parroquia i Vila de la Serra
Sobre el digno exercicio de la predicación. Extret de "Colección de cartas pastorales y edictos del Excmo. Sr. D. Felipe Beltran", publicat a Madrid el 1803. Llegiu el document.

Llibre d'actes de 1938 (Segona part)


 

1853 Biográfia del Bisbe Bertrán


Biografia del Bisbe Bertrán a l'obra del vinarosenc Wenceslao Ayguals de Izco, editada el 1853, El Panteón universal: Diccionario histórico de vidas interesantes, aventuras amorosas y sucesos trágicos de todos los países, desde el principio del mundo hasta nuestros días.

1827 Diccionario Geográfico-estadístico de España y Portugal


Referències a la Serra al Diccionari Geogràfic i Estadístic d'Espanya i Portugal de Sebastià de Minano.

dimarts, 8 d’abril del 2014

Articles i estudis: Testaments del Bisbe Bertrán.

El Bisbe Felip Bertrán
Article aparegut al núm 21 de la Revista d'Història Moderna "Estudis", publicada per la Universitat de Valencia. Autors: Vicente León Navarro i Germán Ramírez Aledón. Felipe Bertán en sus testamentos.
Respecte al cognóm del Bisbe hem de dir que en la seua partida de naixement que es conserva a l'Arxiu parroquial de la Serra consta com a Bertrán, però en numeroses publicacions i documents ho trobem escrit com a Beltrán.

dijous, 3 d’abril del 2014

Documents: Pastorals del Bisbe Beltrán

Felip Beltrán i Casanova

Sobre la moderación del sentimiento de las religiosas por la ausencia de sus Directores. Extret de "Colección de cartas pastorales y edictos del Excmo. Sr. D. Felipe Beltran", publicat a Madrid el 1803. Llegiu el document.

dimecres, 2 d’abril del 2014

Publicacions: cinquena entrega del llibre del Pare Tena


 
Cinquena i darrera entrega del llibre manuscrir del Pare Vicente Javier Tena S.J."Hijos de Sierra Engarcerán". En breu temps el publicarem en un sol arxiu  i començarem la digitalització del segon volum "Amigos y descendientes de Sierra Engarceran".


Publicacions: Quarta entrega del llibre del Pare Tena