Imatges per al record

Imatges per al record
Imatges per al record

dimarts, 24 de juny del 2014

Articles i estudis: Més sobre "Polvos contra la rabia"

Antonio José Cavanilles Palop
La Correspondència entre Blas Sales, Metge de la Serra i Cavanilles, citada per aquest a l'article Polvos contra la rabia publicat l'any 1800 als Anales de Historia Natural, va ser reproduïda o citada a nombroses publicacions científiques espanyoles i internacionals:
1803 Gemälde von Valentia. Christian August Fischer (en alemany)
1807 Tafereelen van Valentia Christian August Fischer (en neerlandés)

Programes de Festes: Els Ivarsos 2007

Programes de Festes: Rossildos 2009

llibre d'Actes de l'any 1951

Fototeca; Zacarías Martín

Zacarías Martín
Zacarías Martín. Enginyer, Conseller Inspector el Ministeri d'Obres Públiques, qui dona nom a una de les places de la Serra. Fotografía facilitada per María Inés Iglesias.

Programes de Festes: La Serra 2010

Articles i estudis: Palaus i cases nobles


El Palau Casalduch al  llibre Palacios y casas nobles de la provincia de Castellón de Francisco Pérez de los Cobos Gironés.. Editat  a València per Federico Domenech SA l'any 2003.

dilluns, 23 de juny del 2014

Documents: Encuny municipal 1949

Escut utilitzat com a encuny l'any 1949
El quartell amb el pi i la serra va ser utilitzat l'any 1955 a la Font de la Pça. Zacarías Martín.


Programes de Festes: La Serra 2007


Programes de Festes: La Serra 2001


Programes de Festes: La Serra 2000


Programes de Festes: La Serra 1991


Llibre d'Actes de l'any 1950


Publicacions: 1859 España Sagrada

Topònim emprat: Sierra de Engalceran. Tomo XLII de España Sagrada: contiene las antigüedades civiles y eclesiásticas de las ciudades de Dertosa, Egara y Emporias, con los documentos concernientes a los asuntos que se tratan. Publicat el 1859 per la Real Academia de la Història. Autor: Manuel Rubio.
 

dijous, 19 de juny del 2014

Llibres d'Actes de l'any 1948


Documents 1948 Sol·licitud per a utilitzar el forn de calç

1948: Lluís Vallés demana utilitzar el forn de calç del Tossal de la Canà.

Programes de Festes: La Serra 2003


Personatges:Oswaldo Gabarró Mestre "L'endevinador"

Els Masos de la Serra d'en Galceran
Capítol dedicat a  Oswaldo Gabarró Mestre "l'endevinador" al llibre Els Masos de la Serra d'en Galceran. de José Antonio Agut, Ignacio Gil  i Pedro Sabater, reproduit al Programa de Festes de l'any 2003.

Programes de Festes: Els Ivarsos 2009


Programes de Festes: Rossildos 2006


Programa de festes: La Serra 1990


dimecres, 18 de juny del 2014

Llibre d'Actes de l'any 1947


Documents 1946 Cessament de l'Alcalde


Cessament per part del Governador Civil dels càrrecs d'Alcalde i Gestor de José Agut Meliá i Jesús Mateu Meliá i nomenament de Javier Sabater  Alcacer i José Meliá Sabater. 3 d'Octubre de 1946.

Documents 1947 Catàstrofe de Càdis

Ban del Govern Civil
El Governador Civil de Castelló demana ajut econòmic per a la catástrofe ocorreguda a Càdis. Al Ban no és diu però es tracta de l'explosió d'un polvorí de municions de l'Armada que va ocasionar més de duescentes morts i la destrucció de tot un barri.
 
Carta de l'Alcalde de Castelló
 
 

dimarts, 17 de juny del 2014

Llibre d'Actes de 1946


1946: Carta del Capellà de la SerraVicente Villalonga Giner, Capellà de la Serra demana a l'Ajuntament que es faça càrrec del cost de les celebracions religioses durant les festes de Sant Bertomeu i Sant Roc. 106 pessetes per casa una i 40 pessetes més amb tres capellans i afegeix: "el costo de lo religioso no será superior a la lidia de dos o tres toros".

dissabte, 14 de juny del 2014

Documents: 1799 Carta de Blas Sales. Metge de la Serra.

A l'article Polvos contra la rabia, publicat l'any 1800 als Anales de Historia Natural, Cavanilles reprodueix la carta del metge de la Serra Blas Sales agraint-li la fòrmula d'aquestes polvores i els beneficis entre la població serratina.
 

Documents: Qüestions de toponímia. 1564 "Sierra de Galceran"

Pau de les Germanies. Marcelino de Unceta
Martí de Viciana a la seua obra, escrita originalment en valencià però publicada en Castellà l'any 1564, Crónica de la ínclita y coronada Ciudad de Valencia y de su Reino. Llibre tercer, es refereix al topònim del poble com Sierra de Galceran.

Documents: 1783 Defunció del Bisbe Bertrán

 

"Felipe Beltran: Obispo de Salamanca. Inquisidor General de los Reinos de España, natural de Sierra de Garcerán, en el Reino de Valencia, murió el 2 de Diciembe de 1783 en la calle Torrija y se depositó en el convento de la encarnación" (Llibre de Defuncions  23 Fol. 36 vto.)