Imatges per al record

Imatges per al record
Imatges per al record

dimecres, 21 d’octubre del 2015

Demografia: cens de 1910

Cens de població de 1910

Població a la Serra d'en Garceran a 1910:
Residents:   (presents: 1.259 homes y 1.286 dones   absents: 128 homes i  93 dones)
Transeunts: ( 85 homes  i 58 dones)
Total població de fet: 2.688 habitants
Total població de dret: 2.766 habitants
Població de la ciutat de Castelló a la mateixa data  32.399 habitants
Per a més detalls d'aquest i d'altres censos històrics, consulteu la página de l'Institut Nacional d'Estadística.

dimecres, 14 d’octubre del 2015

Demografia: Cens de 1900

Cens de población de 1900
Residents:   (presents: 1.261 homes y 1.190 dones   absents: 20 homes i  21 dones)
Transeunts: ( 38 homes  i 35 dones)
Total població de fet: 2.524 habitants
Total població de dret: 2.492 habitants
Població de la ciutat de Castelló a la mateixa data  29.966 habitants
Per a més detalls d'aquest i d'altres censos històrics, consulteu la página de l'Institut Nacional d'Estadística.

diumenge, 11 d’octubre del 2015

Demografia: Cens de 1877

Població total   2211

Residents (Homes: 1103 Dones: 1108)
Transeunts (Homes: 10  Dones: 10 )
Estrangers: Cap.

Fadrins (Homes: 638 Dones: 569)
Casats (Homes: 438 Dones: 442)
Viduus (Homes: 37 Dones: 87 )

Nascuts a l'estranger: (Homes: 5 Dones: 0)

Piràmide d'edat:

< 6 mesos  (Homes: 22 Dones: 19)
De 6 a 12 mesos (Homes:15 Dones: 20)
D'1 a 2 anys (Homes:29 Dones: 27)
De 2 a 3 anys: (Homes: 41 Dones: 32)
De 3 a 4 anys: (Homes: 31 Dones: 25)
De 4 a 5 anys; (Homes: 39 Dones: 23)
De 5 a 6 anys: (Homes: 35 Dones: 22)
De 6 a 7 anys: (Homes:28 Dones: 27)
De 7 a 8 anys: (Homes: 34 Dones: 25)
De 8 a 9 anys: (Homes: 34  Dones: 21)
De 9 a 10 anys: (Homes: 25  Dones: 22)
De 10 a 11 anys: (Homes: 26  Dones: 29)
De 11 a 12 anys: (Homes: 26  Dones: 22)
De 12 a 13 anys: (Homes: 32  Dones: 25)
De 13 a 14 anys: (Homes: 19 Dones: 26)
De 14 a 15 anys: (Homes: 28 Dones:20)
De 15 a 16 anys: (Homes: 25 Dones: 23)
De 16 a 17 anys: (Homes: 27 Dones: 26)
De 17 a 18 anys: (Homes: 17 Dones: 16)
De 18 a 19 anys: (Homes: 16 Dones: 17)
De 20 a 21 anys: (Homes: 17 Dones: 17)
De 21 a 22 anys: (Homes: 16 Dones: 31)
De 22 a 23 anys: (Homes:19 Dones: 9)
De 23 a 24 anys: (Homes: 16 Dones: 23)
De 24 a 25 anys: (Homes: 10 Dones: 20)
De 25 a 26 anys: (Homes: 9 Dones: 25)
De 26 a 30 anys: (Homes: 9 Dones: 13)
De 30 a 35 anys: (Homes: 52 Dones: 67)
De 35 a 40 anys: (Homes: 83 Dones: 77)
De 40 a 45 anys: (Homes: 45 Dones: 57)
De 45 a 50 anys: (Homes: 73 Dones: 57)
De 50 a 60 anys: (Homes: 37 Dones: 46)
De 60 a 70 anys: (Homes: 86 Dones: 74)
De 70 a 80 anys: (Homes: 68 Dones: 84)
De 80 a 90 anys: (Homes: 25 Dones: 28)
> 90 anys: (Homes: 3 Dones: 3 )

Saben llegir i no escriure (Homes: 28 Dones: 31)
Saben llegir i escriure (Homes: 141 Dones: 39)
No saben llegir ni escriure (Homes: 944 Dones: 1038)

Comparatives:

Total població Partit judicial d'Albocàsser:     habitants
Total població Ciutat de Castelló: 23.393 habitants

Font: INE Series històriques de població.

Per primera volta es declara la religió: A la Serra tots es declaren de religió catòlica. En tota la província de Castelló  72 Protestants, 36 Indiferents o racionalistes i 100 d'altres religions.

Demografia: Cens de 1860

Població total   1702

Residents (Homes: 902 Dones: 867 )
Transeunts (Homes: 4  Dones: 5 )
Estrangers: Cap.

Fadrins (Homes: 514 Dones: 467 )
Casats (Homes: 357 Dones: 358 )
Viduus (Homes: 35  Dones: 47 )

Piràmide d'edat:

< 1 any  (Homes: 25 Dones: 20)
D'1 a 5 anys (Homes:130 Dones: 104)
De 6 a 10 anys: (Homes: 96 Dones: 103)
De 11 a 15 anys: (Homes: 109 Dones: 91)
De 16 a 19 anys; (Homes: 61 Dones: 76)
De 20 anys: (Homes: 23 Dones: 23)
De 21 anys: (Homes:12 Dones: 7)
De 22 anys: (Homes: 7 Dones: 13)
De 23 anys: (Homes: 9  Dones: 9)
De 24 anys: (Homes: 16 Dones:13)
De 25 anys: (Homes: 14 Dones: 13)
De 25 a 30 anys: (Homes: 78 Dones: 88)
De 31 a 40 anys: (Homes: 107 Dones: 96)
De 41 a 50 anys: (Homes: 92 Dones: 100)
De 51 a 60 anys: (Homes: 79 Dones: 80)
De 61 a 70 anys: (Homes: 39 Dones: 26)
De 71 a 80 anys: (Homes: 7 Dones: 8)
De 81 a 90 anys: (Homes: 1 Dones: 0)
> 90 anys: (Homes: 1 Dones: 0 )

Saben llegir i no escriure (Homes: 18 Dones: 3)
Saben llegir i escriure (Homes: 60 Dones: 6 )
No saben llegir ni escriure (Homes: 828 Dones: 863)

Comparatives:

Total població Partit judicial d'Albocàsser: 22.492 habitants
Total població Ciutat de Castelló: 20.123 habitants

Font: INE Series històriques de població.

Apreciació personal: La divisió per edats sembla estar feta exclusivament per al reclutament militar.