Imatges per al record

Imatges per al record
Imatges per al record

diumenge, 11 d’octubre de 2015

Demografia: Cens de 1860

Població total   1702

Residents (Homes: 902 Dones: 867 )
Transeunts (Homes: 4  Dones: 5 )
Estrangers: Cap.

Fadrins (Homes: 514 Dones: 467 )
Casats (Homes: 357 Dones: 358 )
Viduus (Homes: 35  Dones: 47 )

Piràmide d'edat:

< 1 any  (Homes: 25 Dones: 20)
D'1 a 5 anys (Homes:130 Dones: 104)
De 6 a 10 anys: (Homes: 96 Dones: 103)
De 11 a 15 anys: (Homes: 109 Dones: 91)
De 16 a 19 anys; (Homes: 61 Dones: 76)
De 20 anys: (Homes: 23 Dones: 23)
De 21 anys: (Homes:12 Dones: 7)
De 22 anys: (Homes: 7 Dones: 13)
De 23 anys: (Homes: 9  Dones: 9)
De 24 anys: (Homes: 16 Dones:13)
De 25 anys: (Homes: 14 Dones: 13)
De 25 a 30 anys: (Homes: 78 Dones: 88)
De 31 a 40 anys: (Homes: 107 Dones: 96)
De 41 a 50 anys: (Homes: 92 Dones: 100)
De 51 a 60 anys: (Homes: 79 Dones: 80)
De 61 a 70 anys: (Homes: 39 Dones: 26)
De 71 a 80 anys: (Homes: 7 Dones: 8)
De 81 a 90 anys: (Homes: 1 Dones: 0)
> 90 anys: (Homes: 1 Dones: 0 )

Saben llegir i no escriure (Homes: 18 Dones: 3)
Saben llegir i escriure (Homes: 60 Dones: 6 )
No saben llegir ni escriure (Homes: 828 Dones: 863)

Comparatives:

Total població Partit judicial d'Albocàsser: 22.492 habitants
Total població Ciutat de Castelló: 20.123 habitants

Font: INE Series històriques de població.

Apreciació personal: La divisió per edats sembla estar feta exclusivament per al reclutament militar.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada