Imatges per al record

Imatges per al record
Imatges per al record

dilluns, 15 de desembre del 2014

Hemeroteca 2001-2014

Retalls de premsa relacionats amb la Serra d'en Galceran. Aquest treball de recopil.lació ha estat realitzat per Tina Pitarch abarcant notícies des del 2001 fins l'actualitat.

dijous, 24 de juliol del 2014

Publicacions: El tresor de la Font de Beca

Monedes andalusís del tresor de Font de Beca

En setembre de 1964, mentre Josep Agut Martínez estava fent obres darrere de la seua masia, situada a la Font de la Beca, descobrí unes ruïnes antigues a escassa fondària. Mentre cavava per desmuntar-ne els murs, trencà un recipient ceràmic ple de monedes àrabs. S’hi van poder arreplegar 164 peces, entre dirhems complets i retalls. Se n’han pogut identificar 9 peces d’Abd al-Rahman III (300-350 H./912-961 d.C.), sis de les quals s’encunyaren a Madinat al-Zahra; 15 d’al-Hakam II (350-366 H./961-976 d.C.), dels quals 11 són de Madinat al-Zahra i 2 d’Al-Andalus; 31 d’Hisam II (366-403 H./976-1013 d.C., 1r. i 2n. regnat) dels quals 14 són d’Al-Andalus; 1 de Muhammad (399-400 H./1008-1009 d.C.); 1 de Sulayman (400, 403-407 H./1009, 1013-1017 d.C.), d’Al-Andalus; 1 de Sulayman (431-438 H./1039-1046 d.C.) de Saragossa; conté, a més, monedes fatimites, de les quals s’han pogut identificar 9 peces segures i 6 probables d’al-Zahir (411-427 H./1021-1036 d.C.) i, d’al-Hakim (386-411 H./975-996 d.C.), 6 segures i dos probables. De les peces identificades es deduïx que el tresor s’ocultà cap a mitjan segle XI.
Extret de: Catàleg de l'exposició "Monedes d'ahir tresors de hui" Comisaris: Mª del mar Llorens i Pere Pau Ripollès. Museu de Prehistòria de Valencia. Editat per la Diputació de Valencia. 1997.
Referències a: Quaderns de Prehistòria i Arqueología. Núm. 20. Diputació de Castelló, 1999. Troballes de tresors a les comarques septentrionals del País Valencia. Ferran Arasa i Pere Pau Ripollès

.

El tossal de la Vila: Panell Informatiu


Panell informatiu realitzat pel SIAP (Servei d'Investigacions Arqueològiques i Prehistòriques) Per a la VI Fira d'Esport i Turisme de Muntanya.

dissabte, 12 de juliol del 2014

Documents: Amb caligrafia germànica

A Gemälde von Valencia, publicat l'any 1803, Christian August Fischer es fa resó dels casos d'hidrofòbia descrits per Blas Sales a Cavanilles.
 
 

dilluns, 7 de juliol del 2014

Gerra de l'edat del bronze

Museu de Belles Arts de Castelló
Gerra de l'edat del bronze, parcialment reconstruida, de la Cova Rodona, al terme de la Serra, prop de Serratella que actualment forma part del Llegat Esteve, al Museu de Belles Arts de Castelló, propietat de la Diputació de Castelló.

dimarts, 24 de juny del 2014

Articles i estudis: Més sobre "Polvos contra la rabia"

Antonio José Cavanilles Palop
La Correspondència entre Blas Sales, Metge de la Serra i Cavanilles, citada per aquest a l'article Polvos contra la rabia publicat l'any 1800 als Anales de Historia Natural, va ser reproduïda o citada a nombroses publicacions científiques espanyoles i internacionals:
1803 Gemälde von Valentia. Christian August Fischer (en alemany)
1807 Tafereelen van Valentia Christian August Fischer (en neerlandés)

Programes de Festes: Els Ivarsos 2007

Programes de Festes: Rossildos 2009

llibre d'Actes de l'any 1951

Fototeca; Zacarías Martín

Zacarías Martín
Zacarías Martín. Enginyer, Conseller Inspector el Ministeri d'Obres Públiques, qui dona nom a una de les places de la Serra. Fotografía facilitada per María Inés Iglesias.

Programes de Festes: La Serra 2010

Articles i estudis: Palaus i cases nobles


El Palau Casalduch al  llibre Palacios y casas nobles de la provincia de Castellón de Francisco Pérez de los Cobos Gironés.. Editat  a València per Federico Domenech SA l'any 2003.

dilluns, 23 de juny del 2014

Documents: Encuny municipal 1949

Escut utilitzat com a encuny l'any 1949
El quartell amb el pi i la serra va ser utilitzat l'any 1955 a la Font de la Pça. Zacarías Martín.


Programes de Festes: La Serra 2007


Programes de Festes: La Serra 2001


Programes de Festes: La Serra 2000


Programes de Festes: La Serra 1991


Llibre d'Actes de l'any 1950


Publicacions: 1859 España Sagrada

Topònim emprat: Sierra de Engalceran. Tomo XLII de España Sagrada: contiene las antigüedades civiles y eclesiásticas de las ciudades de Dertosa, Egara y Emporias, con los documentos concernientes a los asuntos que se tratan. Publicat el 1859 per la Real Academia de la Història. Autor: Manuel Rubio.
 

dijous, 19 de juny del 2014

Llibres d'Actes de l'any 1948


Documents 1948 Sol·licitud per a utilitzar el forn de calç

1948: Lluís Vallés demana utilitzar el forn de calç del Tossal de la Canà.

Programes de Festes: La Serra 2003


Personatges:Oswaldo Gabarró Mestre "L'endevinador"

Els Masos de la Serra d'en Galceran
Capítol dedicat a  Oswaldo Gabarró Mestre "l'endevinador" al llibre Els Masos de la Serra d'en Galceran. de José Antonio Agut, Ignacio Gil  i Pedro Sabater, reproduit al Programa de Festes de l'any 2003.

Programes de Festes: Els Ivarsos 2009


Programes de Festes: Rossildos 2006


Programa de festes: La Serra 1990


dimecres, 18 de juny del 2014

Llibre d'Actes de l'any 1947


Documents 1946 Cessament de l'Alcalde


Cessament per part del Governador Civil dels càrrecs d'Alcalde i Gestor de José Agut Meliá i Jesús Mateu Meliá i nomenament de Javier Sabater  Alcacer i José Meliá Sabater. 3 d'Octubre de 1946.

Documents 1947 Catàstrofe de Càdis

Ban del Govern Civil
El Governador Civil de Castelló demana ajut econòmic per a la catástrofe ocorreguda a Càdis. Al Ban no és diu però es tracta de l'explosió d'un polvorí de municions de l'Armada que va ocasionar més de duescentes morts i la destrucció de tot un barri.
 
Carta de l'Alcalde de Castelló
 
 

dimarts, 17 de juny del 2014

Llibre d'Actes de 1946


1946: Carta del Capellà de la SerraVicente Villalonga Giner, Capellà de la Serra demana a l'Ajuntament que es faça càrrec del cost de les celebracions religioses durant les festes de Sant Bertomeu i Sant Roc. 106 pessetes per casa una i 40 pessetes més amb tres capellans i afegeix: "el costo de lo religioso no será superior a la lidia de dos o tres toros".

dissabte, 14 de juny del 2014

Documents: 1799 Carta de Blas Sales. Metge de la Serra.

A l'article Polvos contra la rabia, publicat l'any 1800 als Anales de Historia Natural, Cavanilles reprodueix la carta del metge de la Serra Blas Sales agraint-li la fòrmula d'aquestes polvores i els beneficis entre la població serratina.
 

Documents: Qüestions de toponímia. 1564 "Sierra de Galceran"

Pau de les Germanies. Marcelino de Unceta
Martí de Viciana a la seua obra, escrita originalment en valencià però publicada en Castellà l'any 1564, Crónica de la ínclita y coronada Ciudad de Valencia y de su Reino. Llibre tercer, es refereix al topònim del poble com Sierra de Galceran.

Documents: 1783 Defunció del Bisbe Bertrán

 

"Felipe Beltran: Obispo de Salamanca. Inquisidor General de los Reinos de España, natural de Sierra de Garcerán, en el Reino de Valencia, murió el 2 de Diciembe de 1783 en la calle Torrija y se depositó en el convento de la encarnación" (Llibre de Defuncions  23 Fol. 36 vto.)
 

dijous, 29 de maig del 2014

llibre d'Actes de l'any 1944


Articles i estudis: Serratins morts a la 1ª Guerra d'Africa (1859-1860)

  • Soldat Felipe Agut Pitarch
  • Soldat Miguel Edo Mateu
  • Soldat Manuel Fabregat Agut
Font: Ricardo Pardo Camacho (Aula Militar Bermúdez de Castro)

Documents: 1943 Despeses escola de Rosildos

 
1943 Despeses de reteular l'escola de Rossildos: 50 pesetes.

Programes de Festes: Rossildos 2014

30 aniversari de les Festes de Rossildos 
 

Publicacions: 1883 La Cova Santa?


Butlletí mensual de l'Associació d'excursions catalana. Núm 55 Abril de 1883
 
S'utilitza l'ortografia de l'època: "Per altra part, se llegeix a El Constitucional de Girona: Gracias á una felis casualitat, ha sigut descoberta prop del poble de Serra Engarceran (Castelló) una magnífica cova, que está sent visitada y admirada per molta gent. Es lo cas que, fa pochs días, uns cassadors ficáren la fura en un cau ahont s'havía amagat un cunil, y com esperéssen molt temps y no sortía ni l' cunill ni la fura, comensáren a aixamplar lo cau: y qual no seria sa sorpresa  al trobarse breus moments despres de comensat l'engrandiment, ab una gran plasseta en l'interior de la montanya, sembrada per tot arreu de magnífichs y variats exemplars d'estalactitas y estalagmitas."

Articles i estudis: Serratins morts a les guerres de Cuba i Filipines

Aula Militar Bermúdez de Castro

  • Sodat José Mateu Pitarch (Cuba)
  • Soldat Blas García García (Cuba)
  • Soldat Ramón Beltran Mateu (Cuba)
  • Soldat Agustín Angel Diaz (Filipines)

Font: Ricardo Pardo Camacho (Aula Militar Bermúdez de Castro)

dimarts, 27 de maig del 2014

Articles i estudis: Un altra teoria sobre el nom dels Ivarsos

Els Ivarsos: Oficines municipals

Revista Estadística española, 2 semestre de 1973. Rafael Mir de la Cruz: Estadística y antroponimia pág. 187.  "Ibarr. En el Pirineo leridano se llama así a ciertos lagos ocasionales que forman rápidas corrientes al desaguar: Ibarr de Noguera, Ibarr d'Urgel. El apellido catalán Ivars procede de esta zona. Más al sur, en el Municipio de Sierra-Engarcerán, de la provincia de Castellón, observarnos otra entidad: Eis Ivarsos, que a nuestro juicio quiere expresar Las Vegas, bien por haber recibido esta denominacián de pobladores vascos en la Reconquista o por remontarse su vrigen a muchos siglos más de antigüedad."

Programes de Festes: Els Ivarsos 2001


dimarts, 20 de maig del 2014

Articles: Influència d'Erasme de Rotterdam en el Bisbe Bertrán

Bust del Bisbe Bertrán al convent de Sant Esteve (Salamanca)
Article d'Antonio Mestre Influjo erasmiano en la espiritualidad del Inquisidor General Felipe Beltrán, publicat a Anales Valentinos I  núm 2 (1975). Enllaç a Biblioteca valenciana digital de la Generalitat.

dilluns, 19 de maig del 2014

Fototeca: Escut del Bisbe Bertrán

Escut del Bisbe Bertrán a  la Universitat Pontifícia de Salamanca
Escut del Bisbe Bertrán a Salamanca. Text del Blog de M. Salvador Martin:     "En la fachada de la Clerecía en la parte superior vemos, en una hornacina, a San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, obra de  Juan Rodríguez. Sobre la espléndida puerta barroca  que da acceso a la Universidad Pontificia está labrado un escudo del obispo  de Salamanca Felipe Beltrán Casanova. La explicación del escudo es del libro: (Heráldica Salmantina de Julián  Álvarez Villar, pág. 375). “Cuartelado en cruz cuyo primer cuartel trae en azur una banda de oro cargada de una cotiza de gules por BELTRÁN. El segundo con ¿águila?, tercero tres panelas y bordura de armiños, cuarto león con corona en las manos y sobre el todo, escusón con cruz arbórea timbrada con coronas de estrellas… ” Timbra un sombrero del que penden  las borlas episcopales…” Escudo del obispo Beltrán. CDCCLXXIX ".  

Publicacions: Furs, capítols i provisions


1607 Furs, capitols, prouisions e actes de cort, fets e atorgats per la S. C. R. M. del rey don Phelip... en les Corts generals per aquell celebrades als regnicols de la ciutat y regne de Valencia, en lo monestir del glorioso Sancto Domingo..., en lo any MDCIIII. Per Pedro Patricio Mey. Un nou text on trobem el nom del poble escrit com a "La Serra den Galcera".

Publicacions:Recopilació de furs i actes de Cort


1625 Volum, e recopilació de tots los furs, y actes de Cort, que tracten dels negocis, y affers respectants a la Casa de la Deputació y Generalitat de la ciutat y Regne de Valencia: en execucio del Fur 83 de les Corts del any MDCIIII Per Guillem Ramón de Mora d'Almenar. Tornem a trovar la grafia "La Serra den Galcerá"

Publicacions: Diccionario geográfico dedicado a la Reina Nuestra Señora

 

 
1830 Diccionario geográfico universal dedicado a la Reina Nuestra Señora: redactado de los más recientes y acreditados diccionarios de Europa, particularmente españoles, franceses, ingleses y alemanes : contiene la etimología y nombre antiguo.Impremta de José Torner.Com a curiositat es refereix al nom del poble l'any 1609 com "Serra den Galcerá".

Llibre d'Actes de l'any 1942


Document: Carta escrita als Ivarsos durant la Guerra de Successió (II)

La Batalla d'Almansa (Museu del Prado)

Documents: Carta escrita als Ivarsos durant la Guerra de Successió (I)

Felip de Borbó. Duc d'Anjou

diumenge, 18 de maig del 2014

Articles i estudis: Fitxes de l'Institut de Promoció Ceràmica

Portada del Llibre d'Inocenci V. Pérez Guillén

Fitxes de Fototeca del disolt Institut de Promoció Ceràmica dels conjunts de cerámica arquitectónica de la casa del Bisbe Bertrán:

La nostra Fira: Col·lecció de cartells

Cartell de la 1ª Fira. Any 2009
Col·lecció de Cartells de la Fira d'esport i turismo de muntanya de la Serra d'en Galceran.

dijous, 15 de maig del 2014

Documents: 1830 Biografia del Bisbe Bertrán


Biblioteca Valenciana de los escritores que florecieron hasta nuestros dias: con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno. Contiene los autores desde el año 1701 hasta el presente de 1829, Volumen 2. Justo Pastytor Fuster y Vicente Ximeno.

Documents: 1823 El Procurador general del Rey


Referències a la Serra a l'obra el procurador general del rey de Luis de la Torre.

Llibre d'actes de l'any 1941


dilluns, 12 de maig del 2014

Articles i estudis: Del Cató a la pissarra digital i l'era Internet

Article de Tina Pitarch  Ferrer sobre l'exposició que va organitzar amb motiu de les XV Jornades Culturals a la Plana de l'Arc celebrades l'Octubre del 2010 a La Serra d'en Galceran, publicat a la Revista covartxina Tossal Gros.

Fototeca: Peces arqueològiques del Tossal de la Vila


Hem afegit a la Gal·leria fotográfica de Google plus més imatges del procés de recuperació de les peces  arqueològiques trobades durant la campanya 2013 al Tossal de la Vila.
 

divendres, 9 de maig del 2014

Documents: Baronia de la Serra d'en Galceran

Escut dels Casalduch a l'entrada de l'Ajuntament
BOE 2 de Juny de 1981. Sol·licitud feta per Maria de los Ángeles Garcia-Corona i de Vallés per a la rehabilitació del títol de Baronesa de la Serra d'en Galceran. El seu germà Federico García-Corona i  de Valles es l'actual Baró de la pobla Tornesa (Títol rehabilitat per se mare na María Federica l'any 1970).

Estadística: Anuari Caja España-Caja Duero 2012


Fitxa municipal Vaja España-Caja Duero 2012.

Natura: L'Avenc del Mas d'en Guillem

La Cova Santa
Article de Jesús i Luis Almela  al num. 13 de la Revista Berig de l'Espeleo Club de Castelló. L'avenc del mas d'en Guillem.