Imatges per al record

Imatges per al record
Imatges per al record

dimecres, 3 de febrer del 2016

Personatges: Seth Cardew (1934-2016)


El ceramista Seth Cardew, nascut l'any 1934 a  Winchcombe (Gloucestershire), va morir a Madison (Winsconsin) el 2 de Febrer de 2016. Era el fill gran del també ceramista Michael Cardew, germá del compositor de música d'avantguarda Cornelius Cardew i pare del també ceramista Ara Cardew, afincat als Estats Units..

Seth començà els seus estudis al cor de la catedral de Canterbury y a la Midhurst Grammar School i estudià pintura i escultura a les escoles de Belles Arts de Chelsea i Camberwell.
Treballà com a escenògraf als estudis cinematogràfics Pinewood, Elstree y Sheperton i a la mort de son pare es feu càrrec del taller ceràmic Wendford Bridge Pottery.
L'any 2005 fixà la seua residència al Mas d'Albadàs (Rossildos), on rebia estudiants i aficionats a la ceràmica de tot el mon.


Seth treballant