Imatges per al record

Imatges per al record
Imatges per al record

dilluns, 19 de maig de 2014

Publicacions:Recopilació de furs i actes de Cort


1625 Volum, e recopilació de tots los furs, y actes de Cort, que tracten dels negocis, y affers respectants a la Casa de la Deputació y Generalitat de la ciutat y Regne de Valencia: en execucio del Fur 83 de les Corts del any MDCIIII Per Guillem Ramón de Mora d'Almenar. Tornem a trovar la grafia "La Serra den Galcerá"

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada