Imatges per al record

Imatges per al record
Imatges per al record

dijous, 29 de maig de 2014

Publicacions: 1883 La Cova Santa?


Butlletí mensual de l'Associació d'excursions catalana. Núm 55 Abril de 1883
 
S'utilitza l'ortografia de l'època: "Per altra part, se llegeix a El Constitucional de Girona: Gracias á una felis casualitat, ha sigut descoberta prop del poble de Serra Engarceran (Castelló) una magnífica cova, que está sent visitada y admirada per molta gent. Es lo cas que, fa pochs días, uns cassadors ficáren la fura en un cau ahont s'havía amagat un cunil, y com esperéssen molt temps y no sortía ni l' cunill ni la fura, comensáren a aixamplar lo cau: y qual no seria sa sorpresa  al trobarse breus moments despres de comensat l'engrandiment, ab una gran plasseta en l'interior de la montanya, sembrada per tot arreu de magnífichs y variats exemplars d'estalactitas y estalagmitas."

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada